Tháng 8/2019: Tổ Chức Ôn Tập Và Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C – LH: 0829.27.88.44 – 0822.27.88.44 – 0914.27.88.44 – (0255)6.27.88.44

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI

Xem Thêm

Tháng 7/2019: Tổ Chức Ôn Tập Và Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C – LH: 0829.27.88.44 – 0822.27.88.44 – 0914.27.88.44 – (0255)6.27.88.44

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI

Xem Thêm

Tháng 7/2019: Tổ Chức Ôn Tập Và Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C – LH: 0829.27.88.44 – 0822.27.88.44 – 0914.27.88.44 – (0255)6.27.88.44

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI

Xem Thêm

Phân Hiệu Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Tại Quảng Ngãi Mở Lớp Ôn Tập, Kiểm Tra Sát Hạch Và Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ (Anh, Pháp, Trung Quốc…) A, B, C Cấp Tốc

Hiện nay, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy không ít bạn đã học qua chương trình ngoại ngữ (Anh,

Xem Thêm

Tháng 7/2019: Tổ Chức Ôn Tập Và Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C – LH: 0829.27.88.44 – 0822.27.88.44 – 0914.27.88.44 – (0255)6.27.88.44

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI

Xem Thêm

Tháng 7/2019: Tổ Chức Ôn Tập Và Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C – LH: 0829.27.88.44 – 0822.27.88.44 – 0914.27.88.44 – (0255)6.27.88.44

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI

Xem Thêm

Tháng 7/2019: Tổ Chức Ôn Tập Và Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C – LH: 0829.27.88.44 – 0822.27.88.44 – 0914.27.88.44 – (0255)6.27.88.44

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Tuyển Sinh Trung Cấp Năm 2019 Hình Thức Xét Tuyển Học Bạ – LH: 0914.27.88.44

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN TẠI QUẢNG NGÃI  THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2019

Xem Thêm

Phân Hiệu Trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Tại Quảng Ngãi Mở Lớp Ôn Tập, Kiểm Tra Sát Hạch Và Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ Tiếng Anh A, B, C Cấp Tốc

Hiện nay, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy không ít bạn đã học qua chương trình tiếng Anh cơ

Xem Thêm
error: Content is protected !!